موبایل تک

موبایل تکمالکیت تایید شده

توضیحات

تعمیر ، فروش موبایل

امروز الان باز است UTC+4.5

۰۹:۳۰ - ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۲۱:۳۰
 • دوشنبه
  ۰۹:۳۰ - ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۲۱:۳۰
 • سه شنبه
  ۰۹:۳۰ - ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۲۱:۳۰
 • چهار شنبه
  ۰۹:۳۰ - ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۲۱:۳۰
 • پنج شنبه
  ۰۹:۳۰ - ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۲۱:۳۰
 • جمعه
  مرخصی
 • شنبه
  ۰۹:۳۰ - ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۲۱:۳۰
 • یکشنبه
  ۰۹:۳۰ - ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۲۱:۳۰

اطلاعات کسب و کار

آمار

23 بازدید
0 امتیاز
0 اشتراک گذاری

دسته بندی ها

نقشه

نویسنده