منوی غذایی رستوران باران

لیست غذاهای رستوران باران

پیش غذاها 

۱- سیب زمینی با پنیر

قیمت : ۱۶۸۰۰ تومان

۲- هات چیپس

قیمت :  ۱۶۸۰۰ تومان

۳- هات داگ 

قیمت :  ۱۶۸۰۰ تومان

۴- چیپس پنیر

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۵- سیب زمینی 

قیمت : ۹۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

انواع سالاد

۱- سالاد سزار باران

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

۲- سالاد کرفس

قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان

۳- سالاد اسفناج

قیمت :  ۱۸۸۰۰ تومان

۴- سوپر سالاد

قیمت :  ۱۸۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

۱- پیتزا بیف سرآشپز

قیمت : ۴۴۰۰۰ تومان

۲- پیتزا مخصوص 

قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان

۳- پیتزا گوشت و قارچ

قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان

۴- پیتزا سبزیجات 

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

۵- پیتزا پنجره ای

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۶- پیتزا پپرونی

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۷- پیتزا مرغ و قارچ 

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

۸- پیتزا یونانی

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

کباب ها

۱- کالسکه بره 

قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان

۲- کالسکه مرغ 

قیمت : ۴۴۰۰۰ تومان

۳- کباب مصری

قیمت : ۴۸۰۰۰ تومان

۴- جوجه کباب مخصوص باران

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

غذاهای ویژه 

۱- فیله استیک مخصوص باران 

قیمت : ۶۶۰۰۰ تومان

۲- لم چاپس

قیمت : ۵۸۰۰۰ تومان

۳- استیک تند

قیمت : ۵۸۰۰۰ تومان

۴- استیک ترنیدو

قیمت : ۵۸۰۰۰ تومان

۵- استیک رولی

قیمت : ۵۸۰۰۰ تومان

۶- بیف استراگانف 

قیمت : ۵۸۰۰۰ تومان

۷- فیله مرغ سوخاری ( نرمال – اسپایسی ) 

قیمت : ۴۲۰۰۰ تومان

۸- گوردن بلو

قیمت : ۴۲۰۰۰ تومان

۹- مرغ فرانسوی  با قارچ 

قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

۱۰- فیله مرغ گریل 

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۱۱- شنیسل مرغ 

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۱۲- بال مرغ سوخاری 

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۱۳- پنه گوشت 

قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان

۱۴- اسپاگتی با پنیر 

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

۱۵- پاستا پنه مرغ 

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

۱۶- بشقاب سبزیجات 

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

انواع سوپ

۱- سوپ قارچ و مرغ

قیمت : ۱۱۸۰۰ تومان

۲- سوپ جو

قیمت : ۱۱۸۰۰ تومان

۳- سوپ چیلی

قیمت : ۱۱۸۰۰ تومان

۴- سوپ اسفناج

قیمت : ۱۱۸۰۰ تومان

۵- سوپ تره فرنگی

قیمت : ۱۱۸۰۰ تومان

۶- سوپ بادام زمینی

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

غذاهای دریایی

۱- استیک ماهی سالمون

قیمت : ۶۶۰۰۰ تومان

۲- میگو گریل شده ( شاه میگو )

قیمت : ۶۶۰۰۰ تومان

۳- میگو با تاتار سس

قیمت : ۵۸۰۰۰ تومان

۴- میگو سوخاری 

قیمت : ۵۸۰۰۰ تومان

۵- شنیسل ماهی 

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۶- فیش اند چیپس

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

انواع برگر و پیده

۱- دوبرگر باران

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

۲- چیز برگر باران

قیمت : ۱۸۸۰۰ تومان

۳- همبرگر باران

قیمت : ۱۷۸۰۰ تومان

۴- کارشیک ایزگارا

قیمت : ۶۶۰۰۰ تومان

۵- ساچ کاورما

قیمت : ۵۵۰۰۰ تومان

۶- استیک دیانا

قیمت : ۵۵۰۰۰ تومان

۷- ادنا کباب 

قیمت : ۴۸۰۰۰ تومان

۸- پیده گوشت 

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

۹- پیده مرغ 

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

لیست کافه ای باران

نوشیدنی های گرم

نوشیدنی های گرم 

۱- هات چاکلت ( فندوق ، کارامل ، دارچین )

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۲- قهوه ترک

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۳- اسپرسو (سینگل  ، دبل )

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۴- کاپوچینو ( کلاسیک ، ارت )

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۵- کافه لاته ( کلاسیک ، ارت )

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۶- فرانسه ( فرنچ پرس )

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۷- موکا ، موکاچینو

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۸- امریکانو

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۹- افگاتو

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۰- موکا کارامل ماکیاتو

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۱- وانیلیا لاته 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۲- هانی کرم / ونیز کافی

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۳- وایت چاکلت 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۴- شیر نسکافه 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۵- شیر شکلات 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۶- چای لاته 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۱۷- کیک ( شکلاتی ، نسکافه )

قیمت : ۹۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

آبمیوه های طبیعی

آبمیوه های طبیعی

۱- آب پرتقال طبیعی

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۲- آب آناناس طبیعی

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۳- آب سیب طبیعی

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۴- موهیتو 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۵- لیموناد

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۶- آب انبه 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

انواع گلاسه ها

انواع گلاسه ها

۱- گلاسه مخصوص باران 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۲- اناناس گلاسه 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۳- لیموناد گلاسه 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۴- چری گلاسه 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۵- کافه گلاسه 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۶- شکلات گلاسه 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

انواع شیک ها

انواع شیک ها

۱- شیک نوتلا

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۲- شیک بادام زمینی

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۳- شیک شکلات

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۴- شیک موز 

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۵- شیک نسکافه 

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۶- شیک توت فرنگی 

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۷- شیک طالبی

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

انواع کوکتل

انواع کوکتل

۱- کوکتل مخصوص باران

قیمت : ۱۶۸۰۰ تومان

۲- کوکتل توت فرنگی

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

۳- کوکتل موز

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

۴- اسموتی چند میوه 

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

۵- اسموتی هندوانه

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

۶- کوپ میزبان

قیمت : ۱۶۸۰۰ تومان

۷- بانانا اسپلیت

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

۸- کوپ مخلوط 

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

۹- کوپ توت فرنگی

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

۱۰- کوپ شکلات

قیمت : ۱۵۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶

انواع دمنوش

انواع دمنوش

۱- دمنوش گل گاوزبان

قیمت : ۱۴۸۰۰تومان

۲- دمنوش بهار نارنج

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۳- دمنوش چای ترش 

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۴- دمنوش چای سبز

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۵- دمنوش لیمو ، زنجبیل

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

۶- دمنوش کوهی 

قیمت : ۱۴۸۰۰ تومان

۷- دمنوش چای سیلان ( هل ، دارچین ، زعفران ) 

قیمت :  ۱۴۸۰۰ تومان

البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران

۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹

۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶