دیزل برگر عظیمیه

کرج ، عظیمیه ، بین میدان اسبی و میدان مهران

منوی غذایی

 • 1- چیز برگر
 • برگر انحصاری گریل 180 گرم ، پنیر گودا ، قارچ
 • قیمت : 17000 توملن
 • 2- چیز برگر بیکن
 • برگر انحصاری گریل 180 گرم ، پنیر گودا ، قارچ ، بیکن
 • قیمت : 19000 تومان
 • 3- چیکن برگر
 • فیله مرغ طعم دار شده 200 گرم ، پنیر گودا ، قارچ
 • قیمت : 17000 تومان
 • 4- دیزل برگر
 • برگر دوبل انحصاری گریل 360 گرم ، پنیر گودا ، قارچ ، بیکن
 • قیمت : 26000 تومان
 • 5- دیزل چیکن
 • برگر انحصاری گریل 180 گرم ، فیله مرغ طعم دار شده ،
 • پنیر گودا ، قارچ ، بیکن
 • قیمت : 24000 تومان
 • 6- دیزل سوسیس
 • برگر انحصاری گریل 180 گرم ، هات داگ ویژه ، پنیر گودا
 • قارچ ، بیکن
 • قیمت : 24000 تومان
 • 7- بیف
 • گوشت راسته طعم دار ساطوری 250 گرم ، پنیر گودا ،
 • قارچ ، بیکن
 • قیمت : 26000 تومان
 • 8- بیف چیکن
 • مخلوط گوشت راسته گوساله و فیله مرغ طعم دار شده 250 گرم ، پنیر گودا ، قارچ ، بیکن
 • قیمت : 24000 تومان
 • 9- هات داگ ویژه
 • هات داگ ویژه ، پنیر گودا ، قارچ
 • قیمت : 14000 تومان
 • 1- سیب زمینی ویژه
 • سیب زمینی سرخ شده ، پنیر ، قارچ ، سس ویژه
 • قیمت : 12000 تومان
 • 2- سیب زمینی
 • سیب زمینی سرخ شده ، سس کچاب
 • قیمت : 8000 تومان
 • 3- سالاد سزار
 • مغز کاهو ، فیله مرغ ، نان تست طعم دار شده ،
 • زیتون ، پنیر پارمسان ، سس ویژه
 • قیمت : 15000 تومان

امتیاز و نظر بدهید