میزبان برتر

کرج ، عظیمیه

منوی غذایی

 • 1- سینی مخصوص میزبان
 • کباب مخصوص ، جوجه کباب رولتی ، کباب بختیاری ، کباب فلفلی
 • 39000 تومان
 • 2- چلو برگ ممتاز
 • مغز راسته گوسفندی 170 گرم
 • 26000 تومان
 • 3- چلو کباب سلطانی
 • راسته یا فیله گوساله 170 گرم ، و یک سیخ کباب لقمه
 • 26000 تومان
 • 4- چلو برگ مخصوص
 • راسته یا فیله گوساله 170 گرم
 • 24000 تومان
 • 5- چلو کباب بختیاری با دورچین
 • راسته یا فیله گوساله 100 گرم ، جوجه بدون استخوان 200 گرم
 • 20000 تومان
 • 6- چلو جوجه کباب ویژه
 • جوجه بدون استخوان 350 گرم ( ران )
 • 16000 تومان
 • 7- چلو جوجه کباب رولتی
 • جوجه بدون استخوان 300 گرم (حلزونی)
 • 16000 تومان
 • 8- چلو ماهی تیلا پیا
 • ماهی بدون استخوان 180 گرم
 • 12000 تومان
 • 9- چلو جوجه کباب مخصوص
 • جوجه بدون استخوان 270 گرم
 • 14000 تومان
 • 10- چلو کباب کوبیده مخصوص میزبان
 • گوشت مخلوط گوسفند و گوساله 200 گرم
 • 14000 تومان
 • 11- چلو کباب فلفلی ( قلقلی )
 • مخلوط گوسفند و گوساله 200 گرم
 • 14000 تومان
 • 12- چلو کباب کوبیده
 • مخلوط گوسفند و گوساله
 • 12000 تومان
 • 13- چلو خورش فسنجان با مرغ
 • سینه مرغ 175 گرم
 • 12000 تومان
 • 14- زرشک پلو با مرغ
 • یک چهارم مرغ ( ران یا سینه )
 • 10000 تومان
 • 15- چلو جوجه کباب معمولی
 • جوجه بدون استخوان 170 گرم
 • 10000 تومان
 • 16- چلو کباب لقمه
 • مخلوط گوسفند و گوساله 150 گرم ( یک سیخ )
 • 10000 تومان
 • 17- چلو خورشت قیمه بادمجان
 • ماهیچه گوساله 50 گرم
 • 9500 تومان
 • 18- چلو خورشت قیمه ، قورمه سبزی
 • ماهیچه گوساله 50 گرم
 • 9000 تومان
 • 19- بال کنجدی
 • بال مرغ و کتف 350 گرم
 • 9000 تومان
 • 20- باقالی پلو با ماهیچه
 • ممتاز گوسفندی با روغن کرمانشاهی
 • 30000 تومان
 • 21- باقالی پلو با گوشت
 • ممتاز گوسفندی با روغن کرمانشاهی
 • 25000 تومان
 • 22- باقالی پلو با گردن
 • گوسفندی با روغن کرمانشاهی
 • 30000 تومان
 • 23- باقالی پلو با مرغ
 • با روغن کرمانشاهی
 • 12000 تومان
 • 24- چلوکوبیده ویژه مخصوص گوسفندی
 • 16000 تومان
 • 24- نوشابه ، دوغ ، دلستر ، سالاد ، زیتون پرورده
 • 1- کباب کوبیده معمولی
 • 4000 تومان
 • 2- کباب کوبیده لقمه
 • 6000 تومان
 • 3- کباب کوبیده مخصوص
 • 9000 تومان
 • 4- کباب فلفلی
 • 9000 تومان
 • 5- کباب چنجه
 • 28000 تومان
 • 6- کباب برگ گوسفندی
 • 21000 تومان
 • 7- کباب برگ مخصوص
 • 18000 تومان
 • 8- جوجه کباب معمولی
 • 8000 تومان
 • 9- جوجه کباب ویژه ( ران )
 • 11000 تومان
 • 10- جوجه کباب مخصوص
 • 9000 تومان
 • 11- جوجه کباب رولتی
 • 11000 تومان
 • 12- کباب کوبیده گوسفندی
 • 6000 تومان

امتیاز و نظر بدهید

کرج استان البرز IR
دریافت مسیرها
ساعت کاری : شنبه تا جمعه : 11:30 الی 15:30 و 18:30 الی 22:30