پیتزا ۲۱

کرج ، یاسر 5 ( مریم )

منوی غذایی

 • 1- پیتزا مخصوص 21
 • قیمت : 14000 تومان
 • 2- پیتزا مخلوط
 • قیمت : 13000 تومان
 • 3- پیتزا پپرونی
 • قیمت : 12000 تومان
 • 4- پیتزا قارچ و مرغ
 • قیمت : 14000 تومان
 • 5- پیتزا قارچ و گوشت
 • قیمت : 14000 تومان
 • 6- پیتزا قارچ و سوسیس
 • قیمت : 12000 تومان
 • 7- پیتزا قارچ و ژامبون گوشت
 • قیمت : 13000 تومان
 • 8- پیتزا قارچ و ژامبون مرغ
 • قیمت : 13000 تومان
 • 9- پیتزا هات داگ
 • قیمت : 12000 تومان
 • 10- پیتزا سبزیجات
 • قیمت : 12000 تومان
 • 11- مینی پیتزا
 • قیمت : 5000 تومان
 • 12- مینی مخصوص
 • قیمت : 6000 تومان
 • 13- مینی قارچ و مرغ
 • قیمت : 7000 تومان
 • 14- مینی 21
 • قیمت : 5000 تومان
 • 15- مینی قارچ و گوشت
 • قیمت : 7000 تومان
 • 1- همبرگر مخصوص 21
 • قیمت : 6000 تومان
 • 2- چیز برگر
 • قیمت : 7000 تومان
 • 3- دوبل برگر
 • قیمت : 10000 تومان
 • 4- قارچ برگر
 • قیمت : 7000 تومان
 • 5- رویال برگر
 • قیمت : 9000 تومان
 • 6- هات داگ مخصوص
 • قیمت : 6000 تومان
 • 7- هات داگ با پنیر 21
 • قیمت : 7000 تومان
 • 8- کوکتل
 • قیمت : 6000 تومان
 • 9- کوکتل با پنیر
 • قیمت : 7000 تومان
 • 10- ساندویچ مرغ و قارچ
 • قیمت : 9000 تومان
 • 11- ژامبون تنوری گوشت
 • قیمت : 9000 تومان
 • 12- ژامبون تنوری مرغ
 • قیمت : 9000 تومان
 • 13- بندری
 • قیمت : 5000 تومان
 • 14- فیله مرغ
 • قیمت : 7000 تومان
 • 15- قارچ و مرغ با پنیر
 • قیمت : 8000 تومان
 • 16- همبرگر معمولی
 • قیمت : 6000 تومان
 • 17- چیز برگر اسنک
 • قیمت : 12000 تومان
 • 18- ژامبون تنوری اسنک
 • قیمت : 12000 تومان
 • 19- چیکن اسنک
 • قیمت : 10000 تومان

امتیاز و نظر بدهید

یاسر
کرج استان البرز IR
دریافت مسیرها
ساعت کاری : شنبه تا جمعه : 12 الی 23