پیتزا سولی

کرج ، خیام شرقی

منوی غذایی

 • 1- جامبو
 • برگر ، مرغ گریل ، پنیر
 • قیمت : 14000 تومان
 • 2- سولی برگر
 • برگر ژامبون تنوری مخلوط
 • قیمت : 15000 تومان
 • 3- دبل چیز برگر
 • قیمت : 14000 تومان
 • 4- ماشروم برگر
 • برگر ، پنیر ، قارچ
 • قیمت : 12000 تومان
 • 5- چیز برگر
 • قیمت : 11000 تومان
 • 6- چیز برگر
 • قیمت : 11000 تومان
 • 7- برگر
 • قیمت : 10000 تومان
 • 8- زینگر
 • سینه سوخاری ، پنیر ، برگر ذغالی
 • قیمت : 14500 تومان
 • 9- فیلادلفیا
 • گوشت رست بیف ، مرغ گریل ، قارچ ، پنیر پیتزا میکس
 • قیمت : 22000 تومان
 • 10- بیف
 • گوشت رست بیف ، قارچ ، پنیر پیتزا
 • قیمت 19500 تومان
 • 1- هات داگ رویال
 • ژامبون مخلوط همراه با پنیر
 • قیمت : 14000 تومان
 • 2- هات داگ تنوری
 • قیمت : 13000 تومان
 • 3- هات داگ با قارچ و پنیر
 • قیمت : 11000 تومان
 • 4- هات داگ
 • قیمت : 10000 تومان
 • 1- مخصوص تنوری
 • قیمت : 12500 تومان
 • 2- ژامبون استیک تنوری
 • قیمت : 11500 تومان
 • 3- ژامبون گوشت تنوری
 • قیمت : 11000 تومان
 • 4- ژامبون مرغ تنوری
 • قیمت : 11000 تومان
 • 1- مرغ گریل با قارچ و پنیر
 • قیمت : 14000 تومان
 • 2- بوقلمون با قارچ و پنیر
 • قیمت : 15000 تومان
 • 3-چیکن برگر
 • قیمت : 14000 تومان
 • 1- پیتزا مخصوص سولی
 • قیمت : 17500 تومان
 • 2- پیتزا بوقلمون
 • قیمت : 21000 تومان
 • 3- پیتزا میکس
 • قیمت : 18000 تومان
 • 4- پیتزا گوشت و قارچ
 • قیمت : 17000 تومان
 • 5- پیتزا مرغ
 • قیمت : 16500 تومان
 • 6- پیتزا پپرونی
 • قیمت : 16000 تومان
 • 7- پیتزا سوسیس
 • قیمت : 15000 تومان
 • 8- پیتزا سبزیجات
 • قیمت : 14000 تومان
 • 9- پیتزا قارچ
 • قیمت : 14000 تومان
 • 10- پیتزا چانو
 • قیمت : 20000 تومان
 • 11- پیتزا مکزیکی
 • قیمت : 18000 تومان
 • 12- پیتزا باگت
 • قیمت : 22000 تومان
 • 13- پیتزا سوپریم
 • قیمت : 19000 تومان
 • 14- پیتزا خانواده ( انتخابی )
 • قیمت : 32000 تومان
 • 15- پیتزا بوقلمون خانواده
 • قیمت : 35000 تومان
 • 16- پیتزا رست بیف
 • قیمت : 23000 تومان
 • 17- پیتزا مارگاریتا
 • قیمت : 14000 تومان
 • 18- پیتزا خانواه رست بیف
 • قیمت : 40000 تومان
 • 1- ژامبون فیله استیک
 • قیمت : 9000 تومان
 • 2- ژامبون فیله گوشت
 • قیمت : 9000 تومان
 • 3- ژامبون فیله مرغ
 • قیمت : 9000 تومان
 • 4- پپرونی تند
 • قیمت : 12000 تومان
 • 1- نان سیر دار سولی
 • قیمت : 10000 تومان
 • 2- سیب زمینی با پنیر و قارچ
 • قیمت : 8000 تومان
 • 3- سیب زمینی
 • قیمت : 5000 تومان
 • 4- سالاد ذرت
 • قیمت : 4000 تومان
 • 5- سالاد فصل
 • قیمت : 3000 تومان
 • 6- سالادکلم
 • قیمت : 4000 تومان
 • 1- نوشابه
 • 2- دوغ
 • 3- آب معدنی
 • 4- ایستک

pizzasoliپیتزاسولی

کرج خيام شرقي٠٢٦٣٢٧٠٥٦٩٧
تنكابن بلواركريم اباد٠١١٥٤٣١٢٢٢٠
كرج مهرشهر٤بانده٠٢٦٣٣٤١٦٦٦٣

امتیاز و نظر بدهید