رستوران کباب ترش پدر

کرج ، عظیمیه ، بلوار کاج

منوی غذایی

 • 1- ماهی چنوب
 • قیمت : 30000 تومان
 • 2- کباب ترش مخصوص ( راسته گوسفندی )
 • قیمت : 42000 تومان
 • 3- کباب ترش مخصوص ( فیله گوساله )
 • قیمت : 40000 تومان
 • 4- جوجه ترش
 • قیمت : 22000 تومان
 • 5- شیشلیک شاندیزی
 • قیمت : 42000 تومان
 • 6- چنجه ( فیله گوسفندی )
 • قیمت : 40000 تومان
 • 7- چنجه ( راسته گوسفندی )
 • قیمت : 38000 تومان
 • 8- چنجه ( فیله گوساله )
 • قیمت : 35000 تومان
 • 9- کباب بختیاری
 • قیمت : 24000 تومان
 • 10- جوجه کباب ران بدون استخوان
 • قیمت : 16000 تومان
 • 11- جوجه کباب مخصوص با استخوان
 • قیمت : 12000 تومان
 • 12- جوجه کباب ( سینه )
 • قیمت : 10000 تومان
 • 13- جوجه کباب ( فیله )
 • قیمت : 12000 تومان
 • 14- جوجه کباب ( کتف )
 • قیمت : 6500 تومان
 • 15- جوجه کباب ( بال )
 • قیمت : 5500 تومان
 • 16- اکبر جوجه
 • قیمت : 15000 تومان
 • 17- کوبیده نگین دار
 • قیمت : 9500 تومان
 • 18- کوبیده مخصوص
 • قیمت : 7900 تومان
 • 19- کوبیده ساده
 • قیمت : 5500 تومان
 • 20- برنج ایرانی
 • قیمت : 5500 تومان
 • 21- میرزا قاسمی
 • قیمت : 7000 تومان
 • 22- باقلاقاتوق ( پنج شنبه و جمعه )
 • قیمت : 7500 تومان
 • 23- زرشک پلو با ران سرخ شده
 • قیمت : 15000 تومان
 • 24- کباب برگ مخصوص پدر
 • قیمت : 52000 تومان
 • 1- سوپ جو
 • قیمت : 6000 تومان
 • 2- سیر ترشی
 • قیمت : 2500 تومان
 • 3- دوغ لیوانی
 • قیمت : 1000 تومان
 • 4- دوغ خانواده
 • قیمت : 3000 تومان
 • 5- دوغ محلی
 • قیمت : 4000 تومان
 • 6- دوغ کوچک
 • قیمت : 1000 تومان
 • 7- نوشابه خانواده
 • قیمت : 2300 تومان
 • 8- ماست موسیر بسته بندی
 • قیمت : 1000 تومان
 • 9- ماست موسیر محلی
 • قیمت : 2000 تومان
 • 10- نوشابه قوطی
 • قیمت : 1300 تومان
 • 11- انواع دلستر
 • قیمت : 1500 تومان
 • 12- دلستر خانواده
 • قیمت : 2500 تومان
 • 13- زیتون پرورده
 • قیمت : 6000 تومان
 • 14- آب معدنی کوچک
 • قیمت : 500 تومان
 • 15- آب معدنی بزرگ
 • قیمت : 800 تومان
 • 16- سالاد فصل
 • قیمت : 2000 تومان
 • 17- گوجه و مخلفات
 • قیمت : 1000 تومان

امتیاز و نظر بدهید

کرج استان البرز IR
دریافت مسیرها
ساعت کاری شنبه تا جمعه : 12:00 الی 23:00