گوگل منو
گوگل منو
تهیه غذای فارسی نو

توضیحات آگهی

تهیه غذا و کترینگ فارسی نو
آماده عقد قرارداد با شرکت ها و ادارات
آدرس: کرج ، گلشهر ویلا خیابان کوکب غربی ، ساختمان ونوس 402
تلفن :
02633550304
02633550305

مشاهده منوی غذایی