گوگل منو
شماره آگهی: 1477
گوگل منو
امیران شعبه 2

توضیحات آگهی

شعبه دو :
میدان آزادگان
آدرس شعبه :
میدان آزادگان – خیابان برغان – روبروی بازار روز گل

مدیر شعبه :
جناب آقای اصانلو

مدیر امور اجرایی :
جناب آقای حسینی

تلفن شعبه :
02632400189

خط ویژه :
02191008077 داخلی 502

مشاهده نقشه 

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall