گوگل منو
گوگل منو
اتومکانیک امیر

توضیحات آگهی

اتومکانیک امیر

مکانیکی
عیب یابی انزکتور
تنظیم موتور

آدرس: کرج ، دهقان ویلای دوم بعد از چهارراه به سمت بلوار حدادی ، روبروی مدرسه سلمان فارسی

تلفن :

09125614817

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall