گوگل منو
گوگل منو
خیاطی منصور

توضیحات آگهی

تعمیرات خیاطی منصور
آدرس: کرج ، دهقان ویلای اول ، نبش خیابان دوم ، روبروی نانوایی
تلفن :
02634467809
09354151800

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall