گوگل منو
گوگل منو
لیدی فیت جهانشهر

توضیحات آگهی

لیدی فیت شعبه یک جهانشهر
آدرس : کرج ، جهانشهر ، بلوار ماهان ، بعد از استانداری ، قبل از میدان مدنی
تلفن :
02634439560
02634439376

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall