گوگل منو
گوگل منو
کافه رستوران باران

توضیحات آگهی

عضویت در باشگاه مشتریان
کد فوق را شماره گیری نمایید
۱۱۱۰۱#*۶۶۵۵*
البرز کرج مهرویلا خیابان درختی میدان عطار پاساژ مجموعه زندگی طبقه همکف کافه رستوران باران
۰۲۶۳۳۵۱۷۳۶۹
۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶
مدیریت: آقای شهرام احدی
ساعت کاری مجموعه ۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰
تلگرام: ۰۹۱۲۶۸۳۰۹۹۶
ایمیل: shahramrain@gmail.com

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall