گوگل منو
گوگل منو
کافه رستوران چنین

توضیحات آگهی

چِنین رستوران
کرج، جهــانشهر، خیابان استاندارى، روبروی کوچه زُهره
همه روزه از ٨:٣٠ الی ۲۳:۲۰ تلفن: ٢١٧ ٢١٧ ٣۴ ٠٢۶
https://www.cheninrestaurant.com/

منوی غذایی 
Map

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall