گوگل منو
شماره آگهی: 5265
گوگل منو
کباب کیلویی

توضیحات آگهی

جزیره کباب کیلویی هیزم پز

یه اتفاق خوشمزه و به صرفه

فروش کلیه کباب ها بصورت کیلویی بعد از پختن شدن برای اولین بار در کرج

چرخ و پخت انواع کباب در حضور مشتری

**************************************

کوبیده مخصوص کیلویی

کوبیده ریحان کیلویی

دارکباب چنجه کیلویی

جوجه سینه کیلویی

جوجه ران کیلویی

سینه تند کیلویی

ران تند کیلویی

بال کباب کیلویی

کتف کبابی کیلویی

بال تند کیلویی

کتف تند کیلویی

کته رشته کیلویی

 

 

بازار بزرگ ایران مال Iran Mall